, , .

     1

FPrint-03K FPrint-5200K
MStar-
PayCTS-2000K
-130
- -02 -
-Light--
-02

     2

Sam4s ER-250RK v.2
-110

     3

-100
-100
-200
-02
-
-
PayVKP-80K

     4

MS-K
--
--
---
---
-950

     9

-617
-700